417

kl.
Sted:

Gildas d’Ollone besøger Charlottenlund Vin Club på Sølyst i Klampenborg