Generalforsamling 2013

29. april 2013 kl. 18:30
Sted: Hos formanden

Middag på Sirena.

Året generalforsamling holdes hos formanden kl 18:30 præcis.
Derefter middag på Sirena kl 20:00 præcis.